ЛЬВІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЗАЙНЯТОСТІ

ЛЬВІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЗАЙНЯТОСТІ

Ринок праці в умовах війни.

Ринок праці в умовах війни.

Презентація результатів дослідження попиту і пропозиції робочої сили у Львівській області, інструментарію аналізу розриву у навичках, прогнозування кадрових потреб бізнесу в умовах війни та перспектив відновлення економіки України.

Відбулося розширене робоче засідання Львівського регіонального партнерства зайнятості «ОПЛІЧ». На засіданні обговорили проблемні питання регіонального ринку праці: загальну ситуацію, тенденції, виклики під час війни та перспективи.

У зустрічі взяли участь члени партнерства "ОПЛІЧ", представники вищих навчальних закладів, зокрема, кафедри статистики ЛНУ імені Івана Франка, кафедри менеджменту та організацій НУ “Львівська політехніка”, керівники профтехосвітніх закладів області, представники Головного управління статистики у Львівській області, представники Обласного центру зайнятості, бізнес-асоціацій та кластерів, керівники МСБ та консалтингових фірм.

Розпочинаючи зустріч, заступник директора департаменту економічної політики ЛОВА Орест Гринів, наголосив на тому, що за умов воєнного стану ефективне використання людських ресурсів є не тільки потребою сьогодення, а й одним з основних принципів плану відновлення України.

В продовження цієї теми голова ГО «Жіночі перспективи» Любов Максимович в своєму виступі зосередилась на питаннях та прикладах можливої співпраці місцевих органів влади, центрів зайнятості, роботодавців, закладів освіти, громадських організацій задля сприяння ефективної зайнятості в регіоні.

Про необхідність підтримки підприємництва, започаткування додаткових програм з перекваліфікації та підвищення кваліфікації робочої сили під час дискусії говорила Анна Костюк, асистентка проєкту «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні». Вона презентувала присутнім ідею та основні положеннями дослідження, яке було виконано в межах проєкту Міжнародної організації праці «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» за підтримки Міністерства закордонних справ Данії, уряду Німеччини, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Безпосередньо про дослідження ринку праці Львівської області у довоєнний період та в умовах воєнного стану та його результати розповіла Уляна Садова, голова ГО «Центр досліджень і моніторингу якості і мобільності людських ресурсів».

Вона розповіла про основні тенденції у пропозиції робочої сили на ринку праці області: зменшення зареєстрованого безробіття в умовах воєнного стану, скорочення довготривалого безробіття, зростання частки безробітних віком 50+, домінування жіночого безробіття, поступове зменшення найчисельнішої групи безробітних з вищою освітою, збереження домінуючої частки безробітних серед мешканців міст.

“Результати досліджень є дуже цікавими, але не можу не додати певні коментарі”, - зазначив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк. Він зауважив, що переробна промисловість і торгівля відчувають найбільший дефіцит робочої сили та проблему плинності кадрів. У розподілі вакансій за професійними групами домінує попит на кваліфікованих робітників. Василь Барилюк звернув увагу на гостру необхідність стимулювання внутрішньо переміщених осіб до офіційного працевлаштування, усунення залежності виплати соціальної допомоги з міжнародних джерел, залежно від наявності офіційної заробітної плати. Зважаючи на необхідність забезпечення соціальної справедливості, та наповнення державного бюджету, актуальним є також скасування максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачується ЄСВ.

Говорячи про ризики та перспективи, пов’язані з ринком праці, професорка кафедри статистики економічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, Ольга Гринькевич ознайомила присутніх з результатами прогнозування вступу до закладів вищої і професійної освіти Львівської області з урахуванням демографічних показників народжуваності. Вона зазначила, що незважаючи на міграцію та умови воєнного стану, в області очікується поступове зростання кількості здобувачів вищої і професійної освіти до 2030 р. Водночас загрозливою з точки зору розвитку наукомістких галузей економіки Львівщини, стратегій смарт-спеціалізації є ситуація з вибором абітурієнтами напрямів підготовки, де спостерігається помітне зменшення інтересу до природничих наук (хімія, фізика) і математики. Така поведінка молоді на ринку освітніх послуг може бути ознакою зростання розривів у навиках, дисбалансів у професійній структурі зайнятості регіону.

Для прогнозування очікуваних потреб бізнесу у кваліфікованій робочій силі, аналізу розривів у навичках працівників Ольга Гринькевич представила учасникам зустрічі проєкт анкети для опитування роботодавців, звернувши увагу на те, що результати анкетування будуть корисними не лише для реалізації основних завдань проєкту, розробки і реалізації нових освітніх програм, але й формування регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих кадрів для відбудови України та забезпечення стратегічних цілей розвитку Львівщини.

Наталя Рибак - заступниця директора Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області - поділилась з присутніми досвідом розробки вузькоспеціалізованих програм перекваліфікації з урахуванням потреб бізнесу. Львівщина – перша з областей України, яка швидко відреагувала на нові виклики, спричинені війною, та розпочала проводити короткотривалі навчальні курси для внутрішньо переміщених осіб. Для українців, які були змушені тікати від війни, курси стали можливістю оволодіти основами нових професій, а приємна атмосфера спілкування під час навчання – допомогла покращити емоційний стан та адаптуватися до нових умов життя. Таке навчання стало можливим завдяки Програмі ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу, програмі Уряду Німеччини через GIZ. Програми курсів передбачали отримання базових знань з певної компетенції. За результатами навчання та проведення кваліфікаційних робіт слухачі курсів отримали сертифікати про присвоєння часткових кваліфікацій, що дало їм можливість працевлаштуватися.

Наприкінці зустрічі Зіновій Вантух, директор Львівського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості розповів про досвід Центру та можливість адаптації програм перекваліфікації під запити бізнесу. Він наголосив, що ринок праці дуже динамічний, треба досліджувати процеси, що відбуваються і швидко адаптуватись. ЦПТО працює на виконання запитів роботодавців, готує необхідних для них спеціалістів. Має великий досвід у підготовці кадрів. Виконує замовлення роботодавців з усієї України.

Зустріч виявилась плідною та жвавою, а її результати будуть враховуватись організаціями-членами партнерства в своїй подальшої діяльності.

В межах Проєкту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» за фінансування Міністерства закордонних справ Данії та уряду Німеччини, за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.